ZINI SRL

Адрес 40010, Италия, Padulle di Sala Bolognese, Via bagno, 5/b
Номера телефона +039 (051) 828210; +039 (051) 6821318
Номер факса +039 (051) 6821784
Сайт www.zinigalvanotecnica.com
Описание компании -